Lees de bijbel online

Kies uit de volgende websites:

Ga naar debijbel.nl

Lees de NBV Jongerenbijbel met aantekeningen

Vergelijk de BGT met 20+ vertalingen

Markeer je favoriete bijbelverzen

Verdiep je in de wereld van de Bijbel

Ga naar eo.nl/bijbel

Aantekeningen uit de Jongerenbijbel

Bijbelstudies

Uitdieping van thema’s

Leestips voor Bijbel-dummies

Icon--link